Op 16 mei 1989 vond de officiële oprichting van het LOB plaats. De aanzet tot het LOB was echter al enkele jaren daarvoor gegeven door de Leidse Barbara de Beukelaar en Bas van der Worp uit Enschede. Deze aanzet was voortgekomen uit de behoefte aan een landelijk overlegorgaan voor bestuurskundigen, om zo kennis en ervaringen uit te kunnen wisselen. Tevens zou dit overlegorgaan een oplossing kunnen bieden voor de verdeling van de Landelijke Bestuurskunde Dag (LBD) over de verschillende verenigingen. Op de eerste vergadering, in Twente, waren destijds alle studieverenigingen voor bestuurskundigen aanwezig, te weten: AEQUISO - Leeuwarden; Juribes - Tilburg; BACI-OLO - Groningen; Cedo Nulli - Rotterdam; De Maeretak - Enschede; Sirius - Enschede; Phoenix - Nijmegen; BIL - Leiden.

Op deze eerste vergadering werden er afspraken gemaakt over de organisatie van de LBD. Tot op dat moment gold het principe van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er werd uiteindelijk besloten om de organisatie van de LBD ’90 toe te wijzen aan Twente. Daarnaast werd vanaf 1988 een Landelijke Onderzoeksdag georganiseerd voor bestuurskunde studenten in Nederland. Op deze vergadering werden Henk de Jong en Bas van der Worp aangesteld om een huishoudelijk reglement te ontwerpen. Op de vergadering van 16 mei 1989 werden de statuten aangenomen: de officiële constitutie van het LOB werd een feit. Het bestuur zou gaan bestaan uit twee tot vier personen van één vereniging en zal per jaar wisselen tussen de deelnemende verenigingen.

In 2000 is besloten om de LBD en LO samen te voegen in een tweedaags ‘Landelijk Congres der Bestuurskunde’ en in 2001 vond het eerste LCB plaats. Het LCB wordt tot op heden georganiseerd vanuit de stichting Landelijk Congres der Bestuurskunde.

Tot 2021 had het LOB totaal tien leden. In deze jaren werd al vaker de wens uitgesproken om HBO-studieverenigingen te betrekken bij het LOB. Na een statuutswijziging in 2022 werd het daarom vanaf 2023 mogelijk voor HBO studieverenigingen om zich aan te sluiten bij het LOB. Sindsdien zijn er in totaal twaalf leden.

nl_NLDutch