Het dagelijks bestuur van het LOB wordt gevormd door een drietal personen. Dit zijn de voorzitter, de secretaris en de penningmeester (een vierde positie, Commissaris Public Relations, was toegevoegd in 2022). Zij hebben de leiding over de vergaderingen en zorgen ervoor dat er op verschillende locaties vergaderd kan worden. Daarnaast zorgen ze voor een goede informatievoorziening waarover de lidverenigingen over kunnen debatteren en op basis waarvan de leden een gezamenlijke mening kunnen vormen. In oktober/november organiseert het bestuur een weekend voor alle aangesloten besturen. Het dagelijks bestuur wisselt jaarlijks aan het einde van het kalenderjaar, en wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

LOB Bestuur 2023

Marie-Laure Goedhart
Voorzitter
LinkedIn
Zoë Vogelaar
Secretaris
LinkedIn
Silke Osinga
Penningmeester
LinkedIn
Floris Kersemakers
Commissaris Public Relations & Vice-voorzitter
LinkedIn

LOB Bestuur 2022

Het 27e Bestuur der Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen

Voorzitter: Justin Spruit
Penningmeester: Drenis Bytyçi
Secretaris: Tarik Smaaili
Commissaris Public Relations: Baran Koşer
Algemeen bestuurslid: Daniel van der Sluijs

LOB Bestuur 2021

Het 26e Bestuur der Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen

Voorzitter: Tommy Blomvliet
Secretaris: Daniella Pereira Barrios
Penningmeester: Haije Dijkstra

LOB Bestuur 2020

Het 25e Bestuur der Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen

Voorzitter: Willem-Jan Verdoes
Secretaris: Sverre E.H. Kelderman
Penningmeester: Rein Sloof

LOB Bestuur 2019

Het 24e Bestuur der Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen

Voorzitter: Marcel Meeuwissen
Secretaris: Nadia Amenou
Penningmeester: Annegreet Silvius

LOB Bestuur 2018

Het 23e Bestuur der Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen

Voorzitter: Rick Weijers
Secretaris: Marielle Passchier
Penningmeester: Wouter Olsthoorn