Welcome to the website of the National Consultative Body of Public Administration Associations (LOB). The LOB is the platform for all public administration study associations in the Netherlands. We represent 12,500 academic students from various studies such as public administration, technical public administration, legal public administration, and organizational sciences.

The LOB also takes responsibility for a number of events. As an example, the LOB Public Administration Challenge is organized annually in collaboration with the Vereniging voor Bestuurskunde (VB). The member associations of the LOB also determine in which city the annual National Congress of Public Administration is organized. Currently, twelve public administration study associations are members of the LOB.

On this website, information about our members and partners can be found. We can also be found on FacebookInstagram en LinkedIn.

*

Welkom op de website van het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen (LOB). Het LOB is het platform voor alle bestuurskundige studieverenigingen van Nederland. Het LOB vertegenwoordigd de 12.500 academische studenten van onder andere de studies bestuurskunde, technische bestuurskunde, juridische bestuurskunde en bestuurs- en organisatiewetenschappen.

Het LOB kent ook verantwoordelijkheid over een aantal evenementen. Zo wordt door het LOB onder andere jaarlijks de LOB-Bestuurskunde Challenge georganiseerd in samenwerking met de Vereniging voor Bestuurskunde. Ook wordt door de lidverenigingen van het LOB bepaald in welke stad het jaarlijks terugkerende Landelijk Congres der Bestuurskunde wordt georganiseerd. Op dit moment telt het LOB twaalf bestuurskundige studieverenigingen.

Op deze website is informatie over onze leden en partners te vinden. Het LOB is ook te vinden op FacebookInstagram en LinkedIn.

Neem contact op

Secretariaat

Ons secretariaat is gevestigd bij de Studievereniging B.I.L. in Den Haag

sv B.I.L.
t.a.v. Landelijk Overlegorgaan Bestuurskunde-verenigingen
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Email onsĀ 

secretaris@bestuurskundeoverleg.nl