Het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen (afgekort LOB) is de landelijke koepel van twaalf studieverenigingen die zijn gelieerd aan de opleidingen bestuurskunde van de verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland.

De vereniging, die in 1994 is opgericht, vormt een platform voor de uitwisseling van ervaringen, contacten met de Vereniging voor Bestuurskunde en het organiseren van gezamenlijke activiteiten, maar heeft ook een sociale component. Vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen komen eens in de zes weken samen om ontwikkelingen en ervaringen te bespreken. Daarnaast wordt onder auspiciën van het LOB het Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB) georganiseerd, dat ieder jaar in de thuisstad van één van de leden plaatsvindt.

Het doel van het LOB is een platform te creëren voor de studieverenigingen voor Bestuurskunde om zo op landelijk niveau informatie uit te wisselen en eventueel gezamenlijk activiteiten te organiseren. Door middel van de 6-wekelijkse vergaderingen, discussies en digitale media faciliteert en ondersteunt het LOB de onderlinge informatie-uitwisseling tussen haar leden. Daarnaast representeert het LOB haar leden bij de Vereniging voor Bestuurskunde. Er wordt zo getracht om door middel van gezamenlijke kennis en ervaringen de studieverenigingen voor bestuurskunde waar mogelijk te verbeteren.

nl_NLDutch