Bestuur

Het dagelijks bestuur van het LOB wordt gevormd door een drietal personen. Dit zijn de voorzitter, de secretaris, de penningmeester. Zij hebben de leiding over de vergaderingen en zorgen ervoor dat er op verschillende locaties vergaderd kan worden. Daarnaast zorgen ze voor een goede informatievoorziening waarover de lidverenigingen over kunnen debatteren en op basis waarvan de leden een gezamenlijke mening kunnen vormen. In oktober/november organiseert het bestuur een weekend voor alle aangesloten besturen. Het dagelijks bestuur wisselt jaarlijks aan het einde van het kalenderjaar, en wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Voor het verenigingsjaar 2018 bestaat het dagelijks bestuur uit:
Voorzitter: Rick Weijers
Secretaris: Mariëlle Passchier
Penningmeester: Wouter Olsthoorn

LOB bestuur 2018

In 2017 bestond het bestuur uit:
Voorzitter: Femke Fokkema
Secretaris: Ellen Geuzebroek
Penningmeester: Wouter Janssen
Bestuurslid Externe Zaken: Marielle van Deelen