Ambities 2021 - Ontdekken en Betrekken

Als 26e bestuur van het LOB hebben wij een beleidsplan geschreven met de ambitie om onze stempel op het LOB te drukken. Wij zullen op zoek gaan naar nieuwe en betere manieren om onze leden, partners en bestuurskundestudenten nog meer bij het LOB te betrekken, maar ook naar mogelijke nieuwe samenwerkingen en activiteiten voor het LOB. Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste ambities voor het komende jaar:

 

Professionalisering en zichtbaarheid

Dit willen we bereiken door:

  1. De participatie van leden te stimuleren door officiële input te vragen, en dit te belonen met LOB-Bokaal punten.
  2. De aanwezigheid aan te moedigen van bestuursleden die niet horen bij de vaste delegatie richting de ALV's.
  3. Een actievere houding op onze sociale media, zodat leden op de hoogte kunnen blijven van onze bezigheden, en om onze partners en leden te promoten.
  4. De website een nieuwe opmaak te geven, wat meer professionaliteit moet uitstralen.
  5. Het sollicitatie proces te professionaliseren d.m.v. een plan van aanpak en een nette overdracht.
  6. Een Raad van Advies te herintroduceren.

 

Website en sociale media

Zoals net benoemd, zullen we dit jaar actief blijven op sociale media; voornamelijk Facebook, Instagram en LinkedIn. Ook zullen we de website in de loop van het jaar een nieuwe opmaak geven.

 

Betrekken van VB en verenigingen

Ons plan is om dit jaar de link tussen de VB en onze leden te versterken, door niet alleen te kijken wat onze leden zouden willen van de VB, maar ook te onderzoeken hoe de VB hun rol tegenover onze leden zou willen vormgeven.

 

HBO-verenigingen

De VB ziet graag dat we ook HBO-verenigingen betrekken bij onze activiteiten als LOB. Wij zullen hiernaartoe werken (in samenspraak met onze leden) door ons drie-stappen plan:

  1. HBO-verenigingen in kaart brengen
  2. In gesprek gaan met deze verenigingen om te peilen hoeveel animo er is vanuit hen om lid te worden.
  3. Bij voldoende animo kunnen we de statuten veranderen.

 

De LOBcast

We willen dit jaar graag experimenteren met het starten van een podcast gericht naar alle bestuurskunde studenten van Nederland. Dit zullen we doen in samenwerking met de lidverenigingen en de VB.

 

Carrière Platform

Samen met de lidverenigingen willen we de mogelijkheid onderzoeken om één gezamenlijk carrière platform op te zetten, zodat bedrijven direct in contact kunnen staan met tien studieverenigingen.

 

Benieuwd naar ons hele beleidsplan voor 2021? Bekijk het hier: Beleidsplan LOB 2021