Justin Spruit
Voorzitter

De voorzitter van het LOB is dit jaar Justin Spruit. Hij heeft de bachelor Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden voltooid, en studeert op het moment de master Political Science: Nederlandse Politiek en de master International Relations: European Union Studies aan de Universiteit Leiden. Justin neemt zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring en enthousiasme mee naar het LOB-bestuur. Hij zal tijdens het bestuursjaar de vergaderingen voorzitten en in de goede traditie van collegiaal bestuur richting geven aan de vereniging. Vanuit zijn rol als voorzitter is hij tevens bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde en hij is daarnaast lid van de Raad van Toezicht van het Landelijk Congres der Bestuurskunde.

LinkedInTwitter
Baran Koşer
Secretaris & Vicevoorzitter

Dit jaar zal Baran de functie van secretaris en vicevoorzitter vervullen voor het LOB. Hij is momenteel derdejaars Bestuurskunde en honours student aan de Universiteit Leiden, en zet zich daarnaast graag in voor jongerenmedezeggenschap. In de trant van de leuze van dit bestuur – Verbinden. Verdiepen. Versterken – zal Baran zich focussen op het eerste woord. Verbinden.

Als landelijke koepelorganisatie heeft het LOB de kans om leden door het hele land te verbinden via evenementen en projecten, en anderzijds de kans om alle lidverenigingen te verbinden met bestuurlijk Nederland. Baran zal hierbij zijn functie vervullen door nieuwe partners aan te trekken, en samen met hen interessante evenementen, activiteiten en projecten te organiseren voor lidverenigingen.

LinkedIn
Drenis Bytyçi
Penningmeester & Vicevoorzitter

De penningmeester en vicevoorzitter van het LOB is dit jaar Drenis Bytyçi. Hij heeft de bachelor Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden voltooid, en is nu op weg om uiteindelijk zowel een master Bestuurskunde als Sociale- en Organisatiepsychologie af te ronden. Drenis brengt graag zijn organisatorische ervaring mee om het LOB sterker te maken. Daarom zal hij – naast zijn taken als penningmeester – dit jaar verantwoordelijk zijn voor verschillende landelijke activiteiten en plaatsnemen in de Raad van Toezicht van het LCB.

LinkedIn
Daniël van der Sluijs
Algemeen bestuurslid

Het algemeen bestuurslid dit jaar is Daniël van der Sluijs. Hij heeft bestuurskunde als bachelor gestudeerd en gaat nu de afrondende fase in van de Master Management van de Publieke sector. Daniel komt met zijn passie en energie het LOB-bestuur vooruit helpen door de themadiscussies te ordenen en onder meer te assisteren bij het organiseren van het LOB-weekend.

LinkedIn