Vereniging voor Bestuurskunde

 

Wat beoogt de VB?

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB), in 1973 opgericht, is een bloeiend forum van ruim 1000 mensen die geinteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het openbaar bestuur. Daaronder bevinden zich onder- zoekers, studenten, organisatieadviseurs, bestuurders en beleidsambtenaren (uit alle lagen en sectoren van het openbaar bestuur). De VB streeft ernaar een brug te staan tussen praktijk en theorie.  De VB stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van het openbaar bestuur door vervulling van een brugfunctie tussen wetenschappelijke onderzoekers en mensen uit de bestuurs- praktijk.

Wat doet de VB?

De VB beschikt over een eigen tijdschrift: Bestuurskunde. Dit tijdschrift verschijnt 8 maal per jaar en is meestal gewijd aan een bepaald thema. Voorbeelden van behandelde themas zijn: verzelfstandiging, organisatie- advies, bestuurlijke vernieuwing, dienstverlening, Internet en interactief bestuur. Congressen. De VB houdt jaarlijks een Festival der Bestuurskunde. Dit is een congres voor professionals wat jaarlijks veel bezoekers trekt. Verder wordt door de studentenpoot van de VB, het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen (LOB) jaarlijks het Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB) georganiseerd.

Like de Vereniging voor Bestuurskunde op Facebook
Volg de Vereniging voor Bestuurskunde op Twitter
Of bekijk de website voor Vereniging voor Bestuurskunde!