Sollicitaties

Het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen is de koepelorganisatie van studieverenigingen bestuurskunde en aanverwante wetenschappen op academisch niveau. Bestuursleden van het LOB vervullen hun taak vrijwillig en hebben geen recht op financiële compensatie voor de door hen uitgevoerde bestuurswerkzaamheden. Bestuursleden hebben affiniteit met de studie bestuurskunde en onderschrijven de doelstellingen van het LOB. Het is voordelig om ervaring met besturen te hebben in studentenorganisaties, echter is dit geen vereiste voor het sollicitatieproces. Daar het LOB een landelijk opererende vereniging is, is bereidheid te reizen voor vergaderingen, borrels, congressen et cetera een must.

Lijkt het jou leuk om een jaar bestuurslid te zijn van het LOB? Sta je open voor een jaar vol gezelligheid en contacten leggen met andere verenigingen uit het land? Solliciteer dan nu voor een LOB bestuursfunctie. Iedereen die lid is van een studievereniging kan zich aanmelden voor een functie. De deadline voor het opsturen van de CV en motivatiebrief is 23 november 2020, 23:59

Wat houdt het in?
• Van december tot december ben je bestuur (hieronder meer);
• Een jaar vol mogelijkheden om jezelf (verder) te ontwikkelen;
• Mogelijke functies: Voorzitter, Secretaris en Penningmeester

Functieprofielen
Hieronder per functie een korte omschrijving.

Voorzitter
De voorzitter is het aanspreekpunt van het LOB. Hij/zij zit de zeswekelijkse vergaderingen voor en is eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de verenging. De voorzitter zit als student-lid in het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde en moet daar als zodanig de belangen van studenten binnen deze vereniging kunnen behartigen. Tevens behartigt de voorzitter de belangen van de LOB-verenigingen in de Raad van Toezicht van het LCB. Geschatte tijdsbesteding per maand: 18 uur.
Verdere functie-eisen:
• Sterke affiniteit en/of ervaring met besturen in studentenorganisaties;
• Betrokkenheid bij het vakgebied van de bestuurskunde;
• Affiniteit met leidinggeven en/of voorzitten van vergaderingen;
• Communicatieve instelling;
• Representatieve uitstraling;
• Bereidheid tot het investeren van tijd in het LOB;
• Lid van één of meer bij het LOB aangesloten organisaties

Secretaris
De secretaris van het LOB beheert het ab-actiaat. Naast het notuleren van de vergaderingen
beheert en administreert hij/zij de inkomende en uitgaande post. Verder is de secretaris belast met de ledenadministratie, het beheren van het verenigingsarchief en het bijhouden van de Facebook-pagina en de website. Geschatte tijdsbesteding per maand: 18 uur.
Verdere functie-eisen:
• Affiniteit en/of ervaring met besturen in studentenorganisaties;
• Betrokkenheid bij het vakgebied van de bestuurskunde;
• Nauwgezette instelling;
• Representatieve uitstraling;
• Bereidheid tot het investeren van tijd in het LOB;
• Beheer over de LOB website;
• Lid van één of meer bij het LOB aangesloten organisaties

Penningmeester
De penningmeester van het LOB is verantwoordelijk voor het financiële wel en wee van de vereniging: hij/zij beheert de middelen van de vereniging. Aan het begin van het verenigingsjaar presenteert hij/zij een begroting van geschatte opbrengsten en kosten en legt hier aan het eind van het jaar verantwoording over af. Tevens neemt de penningmeester zitting in de Raad van Toezicht van het LCB. Geschatte tijdsbesteding per maand: 10 uur.

Verdere functie-eisen:
• Affiniteit en/of ervaring met besturen in studentenorganisaties;
• Betrokkenheid bij het vakgebied van de bestuurskunde;
• Representatieve uitstraling;
• Affiniteit met financiën;
• Bereidheid tot het investeren van tijd in het LOB;
• Lid van één of meer bij het LOB aangesloten organisaties

Hoe solliciteer ik?
Je dient een sollicitatiebrief naar het LOB bestuur te mailen (je kan contact opnemen met je eigen studievereniging van tevoren). Zorg ervoor dat je een motivatiebrief en CV opstuurt. Je solliciteert met een voorkeur/gericht op een specifieke bestuursfunctie, maar dit hoeft niet te betekenen dat je kans maakt op alléén deze functie. Na een sollicitatiegesprek komt er een terugkoppeling met misschien wel een aanbod voor één van de drie functies! Voor verdere vragen kun je contact opnemen met het LOB bestuur (via het e-mailadres secretaris@bestuurskundeoverleg.nl).