Home

Het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen (afgekort LOB) is het landelijke platform van tien verschillende bestuurskunde studieverenigingen.