Contact

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op! Vragen aan het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen kunt u stellen via de volgende contactgegevens:

voorzitter@bestuurskundeoverleg.nl
secretaris@bestuurskundeoverleg.nl
penningmeester@bestuurskundeoverleg.nl