LOB Bestuur 2017-2018 gezocht!

Lijkt het jou leuk om een jaar bestuurslid te zijn van het LOB? Sta je open voor een jaar vol gezelligheid en contact met andere verenigingen uit het land? Solliciteer dan nu voor een LOB-bestuursfunctie.

Functieprofielen

Hieronder per functie een korte omschrijving.

Voorzitter

De voorzitter is het aanspreekpunt van het LOB. Hij/zij zit de vergaderingen – die één keer in de zes weken plaatsvinden – voor en is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. De voorzitter zit als student-lid in het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde en moet daar als zodanig de belangen van studenten en studieverenigingen binnen de Vereniging voor Bestuurskunde kunnen behartigen. Geschatte tijdsbesteding per maand: 14 uur.

Verdere functie-eisen:

 • Sterke affiniteit en/of ervaring met besturen in studentenorganisaties;
 • Betrokkenheid bij het vakgebied van de bestuurskunde; 

 • Affiniteit met leidinggeven en/of voorzitten van vergaderingen; 

 • Communicatieve instelling; 

 • Representatieve uitstraling; 

 • Bereidheid tot het investeren van tijd in het LOB; 

 • Lid van één of meer bij het LOB aangesloten organisaties. 


Secretaris

De secretaris van het LOB beheert het secretariaat van de vereniging. Naast het notuleren van de vergaderingen beheert en administreert hij/zij de inkomende en uitgaande post. Verder is de secretaris belast met de ledenadministratie, het beheren van het verenigingsarchief en het bijhouden van de Facebook-pagina en de website. Geschatte tijdsbesteding per maand: 14 uur.

Verdere functie-eisen:

 • Affiniteit en/of ervaring met besturen in studentenorganisaties; 

 • Betrokkenheid bij het vakgebied van de bestuurskunde; 

 • Nauwgezette instelling; 

 • Representatieve uitstraling; 

 • Bereidheid tot het investeren van tijd in het LOB; 

 • Beheer van de LOB website en Facebook; 

 • Lid van één of meer bij het LOB aangesloten organisaties.

Penningmeester

De penningmeester van het LOB is verantwoordelijk voor het financiële wel en wee van de vereniging: hij/zij beheert de middelen van de vereniging. Aan het begin van het verenigingsjaar presenteert hij/zij een begroting van geschatte opbrengsten en kosten en legt hier aan het eind van het jaar verantwoording over af. Tevens neemt de penningmeester zitting in de Raad van Toezicht van het LCB. Geschatte tijdsbesteding per maand: 14 uur. 


Verdere functie-eisen: 


 • Affiniteit en/of ervaring met besturen in studentenorganisaties; 

 • Betrokkenheid bij het vakgebied van de bestuurskunde; 

 • Representatieve uitstraling; 

 • Affiniteit met financiën; 

 • Bereidheid tot het investeren van tijd in het LOB; 

 • Lid van één of meer bij het LOB aangesloten organisaties. 


Hoe solliciteer ik?

Solliciteren doe je door een sollicitatiebrief naar het LOB-bestuur te mailen. Zorg ervoor dat je uiterlijk maandag 23 oktober 2017 een motivatiebrief en CV opstuurt naar Voorzitter@bestuurskundeoverleg.nl. Je kan solliciteren voor een specifieke bestuursfunctie, maar een algemene sollicitatie vergroot de kans dat je wordt gekozen voor een bestuursfunctie. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met je eigen studievereniging. Voor meer informatie kun je daarnaast terecht op www.bestuurskundeoverleg.nl of de Facebookpagina van de vereniging. Schroom niet om contact op te nemen met het LOB- bestuur via het e-mailadres Voorzitter@bestuurskundeoverleg.nl.