ALV VIII Nijmegen

Afgelopen ALV zijn er uiteenlopende zaken besproken. Enerzijds werd er een discussienota over het carrièreplatform gepresenteerd, LOB-beleidsplan 2017 bediscussieerd en een themadiscussie over het aanbieden van samenvattingen gehouden, maar daarnaast was het ook het moment om de LOB-bokaal 2016 uit te reiken. De gelukkige winnaars waren dit jaar de B.I.L. met 132 punten, waarmee zij net Juribes met 127 punten achter zich houden.

Hoofdzakelijk ging het gisteren echter om het chargeren van het 22e bestuur:

Voorzitter: Femke Fokkema
Secretaris: Ellen Geuzebroek
Penningmeester: Wouter Janssen
Bestuurslid Externe Zaken: Marielle van Deelen

Na de wissel-ALV was er zoals altijd een gezellige borrel en diner.

lob