Festival der Bestuurskunde 2016

Het Festival der Bestuurskunde zal dit jaar op woensdag 21 september in de Maassilo te Rotterdam plaatsvinden.

Het thema voor dit jaar is: De opgave centraal: Publieke waarde creëren door grenzeloos besturen.

Vluchtelingen, arbeidsmigratie, multiprobleemgezinnen, jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, medisch-technologische innovaties, ondermijnende criminaliteit, klimaatadaptie, langdurige zorg, energietransities. Het zijn stuk voor stuk vitale maatschappelijke opgaven die geen organisatie alleen aankan, ze vragen om het gezamenlijk creëren van publieke waarde, door grenzeloos besturen.
Dat vereist andere sturingsfilosofieën en werkwijzen. Het vergt ook ‘creatieve destructie’ van de manier waarop wij geldstromen, informatie-uitwisseling, verantwoordingsprikkels en de interactie met burgers en bedrijven organiseren. Tijdens het Festival der Bestuurskunde bediscussiëren we hoe bestuur waarin de opgave centraal staat eruit ziet. We doen dat op verschillende manieren:

· Twee opgave sessies: een speciaal ontwikkeld format waarin 4 deelnemers vanuit verschillende rollen en achtergronden in een plenaire sessie 30 minuten met elkaar in gesprek gaan. In de ochtend ligt de nadruk op het sociale domein: ‘Een andere manier van schuldhulpverlening’ en in de middag op energie: ‘Een versnelling van de transitie naar duurzame energie’.

· Een tiental workshops van een variëteit aan organisaties, waarin ruimte is voor debat en strategische reflecties

· Lezingen en wetenschappelijke reflectie waarin het leerstuk van ‘publieke waarde creatie’ wordt uitgediept.

Wilt u meer lezen over het festival bekijk dan de website.

De inschrijving voor het Festival der Bestuurskunde is geopend, u kunt tot 20 juli gebruik maken van de ‘early bird’ toegangskaarten. (beperkt aantal beschikbaar!)