40 jaar Bestuurskunde

Gisteren heeft de eerste, van zes nieuwe activiteiten van de Vereniging voor Bestuurskunde, plaatsgevonden in Tilburg. In de Staat van de Bestuurskunde werd teruggekeken op 40 jaar bestuurskunde. Met een kritische blik op het verleden en als afsluiting een korte vooruitblik op de toekomst keken eerste en tweede generatie bestuurskundige naar hun vakgebied.

Een korte samenvatting van de geslaagde middag in quotes:

Loyaliteit bestaat vooral uit tegenspreken. Maar niet zwijgen vergt een bepaalde persoonlijke ontwikkeling..

 

Bestuurskunde is een optelsom van vier disciplines: economie, sociologie, politicologie & recht. Het is multidisciplinair en praktijkgericht.

 

Waren jullie bezig met het leveren van mensen voor de overheid? Ja, zo zagen wij dat wel, ja.

 

Leren omgaan met openbaar bestuur, dus meer dan het alleen leren hoe het zit. Dan vraag ik mezelf wel eens af: hebben wij geen verkeerde lijn gekozen door zoiets ingewikkelds, het leren en het begrijpen van het openbaar bestuur, een student van 19 of 20 jaar aan te doen?

 

De tijd beïnvloede de invulling van de opleiding...

 

Wat mij opvalt is dat er helemaal geen debat is over wat de pedagogische structuur van de bestuurskunde moet zijn.

 

Je moet kijken of de zaken die je wilt realiseren, realiseerbaar zijn.

 

Het is belangrijk om op basis van vergaarde kennis te verdiepen en te verbreden.

 

Vraag eens aan een aantal promovendi wat hun oraties in beweging hebben gebracht. Dan kan je zien dat er progressie wordt geboekt.