Het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen (afgekort LOB) is het landelijke platform van tien verschillende bestuurskunde studieverenigingen. Op dit moment wordt de website vernieuwd, hierdoor zullen nog niet alle onderdelen werken.