Het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen (afgekort LOB) is het landelijke platform van tien verschillende bestuurskunde studieverenigingen.

Op deze website is informatie over onze leden en partners te vinden. Het LOB is ook te vinden op Facebook en LinkedIn.